fbpx

Eng translation needed:

Moderan stil života doneo nam je i potpuno udaljavanje od kreativnih aktivnosti koje zahtevaju spretnost ruku. Izgubili smo sposobnost da posmatramo detalje i pronađemo zadovoljstvo u svakodnevnim stvarima i radnjama. Ovakav način života nas udaljava od nas samih i postaje pogodan za razvoj depresije i anksioznosti. Sve više psihoterapeuta preporučuje manuelne aktivnosti kao dopunsku terapiju,
najbolje one za koje je potrebna određena doza kreativnosti.

Terapija kuvanjem se danas koristi u velikom broju klinika za mentalno zdravlje.
Koristi se za lečenje brojnih poremećaja kao što su depresija, anksioznost, poremećaji ishrane, bolesti zavisnosti kao i poremećaja izazvanih brzinom modernog stila života. Značaj terapije kuvanjem utoliko je veći ako se ima u vidu da najveći broj ovih poremećaja daje i prekomerenu težinu u okviru kliničke slike.

Kuvanje je vrstra ciljano orijentisane aktivnosti gde ljudi aktivno sami sebi pomažu. Priprema hrane svojim najmilijima jača porodične i prijateljske veze i intenzivira osećaj zadovoljstva životom što se na zdravstvenom planu ogleda u smanjenju rizika od hroničnih oboljenja. Kuvanje jača društvene veze i međusobno poverenje.
Kroz kuvanje se poboljšava timski rad, jačaju i usavršavaju socijalne interakcije
i stimuliše kreativnost. Bavljenjem organizacijom obroka poboljšava se sposobnost planiranja i organizovanja vremena, jača samopoštovanje i smanjuje dosada.

Kuvanje bez žurbe uz uživanje u celom procesu uči strpljenju.
Kuvanje jeste vrsta joge jer zahteva tišinu, unutrašnji mir, koncentrisanost na sadašnji trenutak i dobre želje za one koji će jesti hranu koju spremate. Posmatramo namirnice, boje, osećamo i proživljavamo trenutne senzacije – mirise, ukuse i teksture.
Ta fokusiranost na trenutak nas odvaja od problema iz prošlosti i briga za budućnost.

PROGRAM OF COURSE